Laan van Nieuw Oost-Indië 275, The Hague, The Netherlands +31(0)70 365 46 77

Gemeente Museum: Mondriaan en de Stijl

Tot en met woensdag 31 december: Gemeente Museum: Mondriaan en de Stijl.

Mondriaan en de Stijl hebben een definitieve plaats gekregen in Nederland.
In het Gemeente Museum Den Haag is een complete vleugel (wing) met werk van de groep rond Piet Mondriaan en Theo van Doesburg, de belangrijkste Nederlandse attributie aan de moderne kunst.
Tot nu toe was er in Nederland geen totaalbeeld (overview) te zien van deze belangrijke stroming in de moderne kunst. Zonder de Stijl hadden de westerse woning, de straat en de stad er heel anders uitgezien. Bovendien (besides) inspireert de groep rond Piet Mondriaan en Theo van Doesburg, artiesten, designers en architecten tot nu. De groep speelde een centrale rol in de Europese avant-garde.

Het gemeente Museum heeft ook de grootste collectie Mondriaans. Er zijn er bijna 300!
De Stijl: de essentie van De Stijl was een nieuwe kunstvorm te vinden en die inzetbaar was (functionally applied) in de samenleving (society), de zoektocht (search) naar een ideale samenleving en een vormentaal (visual language) die daarbij paste (to go with it).

Het idee van de Stijl was typisch Nederlands: door samenwerken, hoopten de artiesten en architecten een Totaalkunstwerk (Total Art) te maken. Hoewel De Stijl door kunsthistorici in de 20ste eeuw beschreven (described) werd als beredenerend (discursive), gestructureerde, bijna kille (severe) stroming, waren de intenties van de artiesten anders. Zij gebruikten heldere, primaire kleuren die juist heel levendig (vivacious), vrij en vrolijk waren net als de toekomst (future).

De tentoonstelling: de presentatie van de kunstwerken is gebaseerd op een artikel dat Piet Mondriaan schreef in 1925 met de titel De Woning – De straat – De stad.

Locatie: Gemeente Museum, Stadhouderslaan 41.
Meer info: www.gemeentemuseum.nl

Leave a Comment