Laan van Nieuw Oost-Indië 275, The Hague, The Netherlands +31(0)70 365 46 77

Den Haag in Beeld: Willem van Oranje

Willem van Oranje op het Plein en Willem van Oranje op een paard voor Paleis Noordeinde.
Het eerste standbeeld dat we bespreken, zijn er eigenlijk twee….

Wie was Willem van Oranje?
Willem van Oranje is geboren op 24 april 1533 en stadhouder (viceroy) van Holland, Zeeland en Utrecht in de tijd dat deze provincies hoorden (belong) bij het grote koninkrijk (kingdom) Spanje. Veel mensen in Holland en Willem van Oranje waren protestant. Filips II, de koning van Spanje was katholiek. Hij vocht tegen de protestanten en zond zijn inquisitie om Holland katholiek te maken. Willem vluchtte in 1566 naar Dillenburg. Vanaf 1568 deed Willem gewapende (armed) invallen (invasion) in de Nederlanden. Maar hij vocht ook op een andere manier: met pamfletten, strijdliederen. Deze strijd gaf ons het volkslied (National anthem). In het begin hadden Willem en de andere nobelen niet veel succes. Maar met de ‘Pacificatie’ van Gent sloten Holland en Zeeland vrede (peace). Het ideaal van Willem was ineens (suddenly) heel dichtbij (close). Zijn ideaal was: een land waarin verschillende religies in vrede met elkaar konden leven.

De zwijger
In 1580 loofde Filips een beloning uit (put up a reward) aan de persoon die Willem zou doden en op 10 juli 1584 vermoordde Balthasar Gerards hem. Willem van Oranje wordt gezien als de persoon die de basis heeft gelegd voor de nieuwe staat, de Republiek der Nederlanden. De bijnaam (nick name) van Willem van Oranje is Willem de Zwijger (the Silent) en dat was niet omdat hij niet sprak, maar omdat hij een belangrijk geheim (secret) maanden aan niemand vertelde.

De beelden
Standbeelden van Willem van Oranje in Den Haag: in 1848 plaatste men een standbeeld van Willem van Oranje op het Plein. In de linkerhand heeft hij een papier met namen van de steden die de Opstand (revolte) tegen Spanje begonnen. Bij zijn rechterbeen zit de loyale hond van de Prins. De hond heeft Willem van Oranje eenmaal kunnen redden (save) toen er een moordaanslag (attempted murder) op hem gepleegd (committed) werd. Helaas heeft zijn hond hem niet kunnen helpen op 10 juli 1584. De hond weigerde (refused) na de dood van zijn baasje te eten en te drinken en stierf een paar dagen na zijn baas.

Een kwartslag gedraaid
Het standbeeld is bij de renovatie van het Plein een kwartslag (quarter of a turn) gedraaid zodat hij nu in de richting van Delft kijkt. Het andere standbeeld komt ook uit de negentiende eeuw en wel uit 1845. Het staat tegenover (opposite) Paleis Noordeinde. Willem van Oranje zit op een paard en kijkt naar het Paleis. Dit standbeeld is gemaakt in opdracht van Koning Willem II (1792-1849). Koning Willem II wilde niet dat zijn voorvader (ancestor) stond zoals op het Plein maar op een paard zat.