Laan van Nieuw Oost-Indië 275, The Hague, The Netherlands +31(0)70 365 46 77

One minute work out # 7

Ever heard the expression: use it or you’ll loose it? It’s not just your triceps that need regular exercise! Take a few minutes to read this short Dutch news article. In case it gets hard, we’ve added a vocabulary below. Try to read the whole article at once, look up words after you’re finished.

 

Poolsterhaven
Poolsterhaven

 

Poolsterhaven in Binckhorst wordt bijgevuld met water

De nieuwe Poolsterhaven in de Binckhorst wordt dinsdag 2 december door wethouder Tom de Bruijn (Verkeer) bijgevuld met water.

Vanwege de verbreding van de nabijgelegen Neherkade zijn de kademuren aan de Laakhaven verplaatst, waardoor er minder water in deze haven zit. Om dit water te bergen zijn de Poolsterhaven en eerder al de Fokkerhaven aangelegd. Daarmee voldoet Den Haag aan de eis van het Hoogheemraadschap van Delfland om voldoende open water in de stad te houden.

De Neherkade wordt gedeeltelijk verbreed om de doorstroming van het verkeer in en rond de stad te bevorderen. Bij de kruising Leeghwaterplein/Slachthuisstraat is een korte tunnel aangelegd, zodat het doorgaand verkeer niet meer hoeft te stoppen voor het openbaar vervoer. De nieuwe Neherkade wordt eind 2015 opgeleverd.

 

Vocabulary:

bijvullen: to fill, fill up
wethouder: alderman
verkeer: traffic
vanwege: due to
verbreding: widening / broadening
nabijgelegen: nearby
kademuren: quay walls
verplaatsen: to move / relocate
bergen: to dump / to put away / to salvage

aanleggen: to build
voldoen aan: to meet / satisfy
eis: demand
voldoende: enough
gedeeltelijk: partially
doorstroming: flow
verkeer: traffic
bevorderen: to further, to promote
kruising: crossing
doorgaand: ongoing
openbaar vervoer: public transport
opleveren: deliver, complete

Lees dit bericht en meer Nederlands nieuws op Den Haag FM


If you liked this post, you might also like:

www.directdutch.com/2014/11/help-sinterklaas-finish-his-gedicht/

www.directdutch.com/2014/11/one-minute-work-out-6-2/

www.directdutch.com/2014/11/dutch-up-2-the-dutch-holy-horse-the-bicycle/

 

 

Direct Dutch Daily

 

For our Word of the DayDroge Dialogen (Dry Dialogues) and Basic Dutch (tips & tricks) please visit Direct Dutch Daily!