Laan van Nieuw Oost-Indië 275, The Hague, The Netherlands +31(0)70 365 46 77

Elections First Aid Kit: Dutch voting vocabulary

Do the American elections render you speechless? From Aanhanger to Zetel, boost your Dutch voting vocabulary with our ‘Elections First Aid Kit’. Don’t forget to watch (or read) the Dutch news for some extra practice!

Vind jij dat de Amerikaanse verkiezingen met geen woorden te beschrijven zijn? Van Aanhanger tot Zetel, vergroot je Nederlandse verkiezings-vocabulaire met onze ‘Eerste Hulp Bij Verkiezingen’ (EHBV). Vergeet ook niet om het Nederlandse nieuws te kijken (of te lezen) voor nog meer oefening!

Aanhanger de (supporter)

Democraat de (Democrat)

Fraude de (fraud)

Hertelling de (recount)

Inhuldiging de, inauguratie de (inauguration)

Kiesdistrict het (constituency, electoral district)

Kiesman de (elector)

Meerderheid de (majority)

Overwinning de / zege de (victory, triumph)

De overwinning uitroepen (declare victory)

Peiling de (poll)

Republikein de (Republican)

Senaat de (senate)

Staten de (states)

Stembiljet het (voting ticket)

Stembureau het (polling place, polling station)

Stembus de (ballot box)

Stemhokje het (voting booth)

Stemmen (vote, elect)

Tegenstander de (opponent)

Tellen (count)

Tussenstand de (interim score)

Uitslag de (results)

Verkiezingen de (elections)

Verkiezingscampagne de (election campaign)

Verlies het, nederlaag de (loss, defeat)

Voorsprong de (lead, advance)

Voorverkiezingen de (primary elections)

Witte Huis het (White House)

Zetel de (seat)