Laan van Nieuw Oost-Indië 275, The Hague, The Netherlands +31(0)70 365 46 77

Cheers, to 35 years of Direct Dutch!

Dear friends, beste vrienden,

Yes, we’re about to enter a new year,
hopefully a fresh new year
in which the world will recover from this terrifying pandemic.

Ja, we staan op het punt een nieuw jaar te beginnen,
hopelijk een fris nieuw jaar
waarin de wereld zich herstelt van deze vreselijke pandemie.

And then we say in Dutch:
‘Heppie New Year’, which sounds suspiciously English,
just like ‘sorry’ or ‘okay’ or ‘cool’…

Yes, there is so much English in Dutch…
but there is also so much Dutch in English (boss, gin, geek, dike…).
Ja, er is zo veel Engels in het Nederlands…
Maar er is ook zo veel Nederlands in het Engels…

The year 2020 was the 35th anniversary of Direct Dutch Institute…
Het jaar 2020 was de 35ste verjaardag van Direct Dutch…

We were officially born in September 1985
in a street near the Peace Palace.
We zijn officieel in september 1985 geboren,
in een straat dichtbij het Vredespaleis.

We grew up at the Piet Heinplein
and reached maturity on the Laan van Nieuw Oost-Indië.
We groeiden op aan het Piet Heinplein
en we werden volwassen aan de Laan van Nieuw Oost-Indië.

En daar zijn we nu nog steeds (and that’s where we still are)

Thanks to COVID/corona most of our lessons are online now…
Dankzij corona/COVID zijn de meeste lessen nu online…

… which means that we have students in one group
from all over the Netherlands, Europe, the world.
… en daardoor hebben we studenten in één groep
uit heel Nederland, Europa, de wereld.

Wie had dat in 1985 kunnen denken?
Who would have thought that in 1985?
So, thank you, dear friends, for your trust in us
and having been so loyal…

Beste vrienden, enorm bedankt voor jullie vertrouwen
en voor jullie loyaliteit…

And have a great healthy new year.
Dat het maar een fantastisch en gezond en spiksplinternieuw jaar mag worden.

Ruud Hisgen,
namens / on behalf of Team Direct Dutch